Heracleum's.org Heracleum's.org Heracleum's.org
itPronuncia in Bulgaro
HomeStrumentiPronuncia
Mostra informazioni

Ricerca e ascolta la pronuncia di nomi e parole

Sei interessato alla pronuncia di parole in una lingua o hai dubbi sulla dizione in italiano? Seleziona la lingua d'interesse nella lista a discesa, scrivi il termine nella casella ed esegui la ricerca! Puoi usare un semplice tasto 'Invio' da dentro la casella oppure cliccare sulla scritta di fianco 'Cerca e ascolta'. Otterrai più risultati assieme: sul lato destro la pronuncia, sulla sinistra immagini riguardanti la parola e termini simili. Il tutto per capire cos'è la parola, com'è fatto l'oggetto, che volto ha il nome del personaggio, oppure informazioni varie su luoghi, prodotti o qualsiasi altra cosa. Per ogni pronuncia vedi il bottone 'play' per ascoltare l'audioclip registrato da persone reali (utenti di Forvo, voci sia maschili che femminili, da tutto il mondo), la lingua della parola e la nazione dell'utente.
Buon divertimento! Nascondi

Pronuncia di idioms

Termini recenti nella categoria idioms (100):

празни приказки жив и здрав това е друга работа това е отделен въпрос сърбят ме ръцете хвърлям топа не ми пука ваше благородие макар че лазя по нервите на предвид на от старата школа под чехъл прехапвам устни изяждам ушите на изправям се на нокти на нокти моите почитания присъствие на духа с нокти и зъби полицейски час грижа се за отнасям се до нямам връзка с имам връзка с в повече прасвам един трясвам един важна клечка болнично отделение точно навреме не устоявам на думата си общ работник три пъти мери един път режи втора природа на печалба изпадам в истерия невинна лъжа върха на айсберга на червено на тръни правя секс повдигам въпрос имам смисъл давам знак на забърквам каша започвам да захващам се с отървавам се от чувствам го отвътре връщам му го тъпкано празно място без да мисля под масата направил съм първа крачка добричък като ангелче сбъркал съм адреса от време на време отличителен белег вдигам летвата заядлив човек улична лампа вдъхващ страхопочитание развален телефон налягам си парцалите книжен плъх точен като часовник започвам свалка мъртво пиян тежък характер овощна градина кръгла нула военен съд в крак с спасителен пояс уличен музикант любов от пръв поглед два пъти по-добър от два пъти повече пращам за зелен хайвер зелен хайвер обирам си крушите понасям стоически понасям мъжествено както се оказа как върви работата как я караш пари колкото щеш сума пари от сега нататък наказателна лихва дойде ми до гуша идва ми до гуша погасителен план преди всичко говоря сериозно на същото дередже на пръв поглед от днес нататък нямам пукната пара

Mi piace »

Stai sfogliando per categoria...
Clicca su un termine per sapere come si pronuncia.

Novità: Supporto completo per smartphone e tablet, responsive design, audio e cambiate le foro del termine o risultati simili.

Informazioni su idioms:

Visualizza foto e immagini di "idioms"...
Pronuncia di idioms

loading...

© Heracleum (2004-2015) - Contattami
Cookie Policy